Golfbrekers

Golfbrekers zijn constructies die worden gebouwd om beschut vaarwater te creëren, de oever te beschermen of om een gebied af te bakenen voor flora en fauna.