Duurzaamheid

De Triton is in 2020 verbouwd als hybride kraanschip. Dit houdt in dat de voortstuwing, boegschroef, kraan en hulpmotoren elektrisch worden aangedreven. De energie wordt opgewekt door een generator, die voldoet aan de nieuwste Euro VI emissie eisen. Hiermee hebben we een stikstof reductie van 80/90% ten opzichte van de reguliere motoren.  Een reserve generator is aanwezig conform eisen Scheepvaart Inspectie. Tevens kunnen de generatoren op blauwe diesel (of vergelijkbaar) draaien om zo een grote CO2 reductie te genereren.

In de media

Op 5 november 2020 ging ons persbericht de deur uit. Lees hier het bericht: Fries familiebedrijf bouwt eigenhandig hybride kraanschip om emissiereductie te realiseren.

CO2 Prestatieladder

De beperking van uitstoot van CO2 in de bedrijfsvoering is voor ons een belangrijk doel. Aan de hand van de CO2- prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) kunnen we ons doel vormgeven en daar ook naar handelen. Dat betekent dat wij op het hoogst haalbare niveau willen acteren op het gebied van duurzaamheid, het efficiënt gebruik maken van materialen/machines en het gebruik van steeds duurzamere energie.

De CO2- prestatieladder is voor ons het aangewezen instrument om onze emissie inventarisatie ofwel CO2- voetprint in kaart te brengen, reductie na te streven en dit actief met betrokkenen om ons heen te bewerkstelligen.

Van der Meulen Woudsend B.V. CO2 -Bewust certificaat niveau 3

Inzicht

Om een CO2-reductieplan te realiseren, moeten we inzicht krijgen in ons huidige CO2-uitstoot. Wij maken onze CO2-uitstoot inzichtelijk door footprints. Zie hieronder voor de documentatie.

C02-Reductieplan

Vanuit de emissie inventarisaties hebben wij als bedrijf een aantal doelstellingen geformuleerd om onze footprint te reduceren. Hier zijn we als bedrijf actief mee bezig om de uitgesproken doelstellingen te realiseren en door te voeren in onze bedrijfsstructuur. Kijk hiervoor in ons  Energiemanagement actieplan.

Communicatie

Via deze pagina op onze website willen wij u periodiek op de hoogte brengen van onze CO2-besparingsdoelstellingen alsook behaalde CO2- reducties in onze bedrijfsvoering. Hiernaast hebben wij intern een communicatiestructuur opgezet waarin we onze interne en externe communicatie hebben omschreven. Voor vragen of verdere informatie over de CO2- prestatieladder kunt u contact met ons opnemen.