Geotubes

Geotubes zijn als het ware grote zakken die worden gevuld met zand/grond. Deze liggen in het water en kunnen dienen als golfbrekers of voor oeverbescherming.