Stortsteen

Breuksteen, ook wel stortsteen of waterbouwsteen genoemd, zijn voor vele doeleinden in te zetten. Wij gebruiken ze met name voor het maken van natuurlijke oevers, het maken van golfbrekers en om schranskorven te maken.