Tankschip Friesland

Deze tanker wordt op dit moment ingezet voor Wetterskip Fryslân. Wij vervoeren wekelijks rioolslib vanaf verschillende waterzuiveringen in Friesland, naar Heerenveen. Daar wordt de slib verder verwerkt.

Algemene gegevens

Europanummer                      : 02103735

Meetbrief                               : HN 15466

Grootste lengte                      : 70,00 meter

Grootste breedte                   :   7,04 meter

Minimale diepgang               :   1.30 meter

Maximale diepgang              :   2,77 meter

Tankinhoud                             :  1073 m3

Aantal tanks                           : 10

Spudpalen                             :   aanwezig