Home Geschiedenis VCA* / ISO 9001 CO2 prestatieladder Contact
CO2 Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing en het gebruikmaken van duurzame energie . Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen (INZICHT) en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen (REDUCTIE).

De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen (TRANSPARANTIE) en samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen (PARTICIPATIE).

CO2-footprint In het referentiejaar 2013 bedroeg de CO2-footprint van Van der Meulen Woudsend B.V. 891,7 ton CO2.

Doelstelling Van der Meulen Woudsend B.V heeft het CO2-Bewust certificaat behaald voor niveau 3, en als doel eind 2020 15% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 2013.

Resultaten: deze staan vermeld in de factsheet CO2-Prestatieladder.

Correspondentieadres:
Vosseleane 71
8551 ML Woudsend
Tel.: 0514-592229
E-mail:
kantoor@vandermeulenwoudsend.nl
Btw-nummer: NL 820648188.B01
Werkplaats & afleveradres:
Vosseleane 71
8551 ML Woudsend
Tel.: 0514-592229
E-mail:
werkplaats@vandermeulenwoudsend.nl

(2015) papermaker Sneek